Konferencja prasowa nt. Planu Budowy Dróg w mieście Biała Podlaska na lata 2020-23
Z Ratusza

Konferencja prasowa nt. Planu Budowy Dróg w mieście Biała Podlaska na lata 2020-23

W piątek 14.02 na konferencji w bialskim ratuszu przedstawiony został Plan Budowy Dróg w mieście Biała Podlaska na lata 2020-23. Nad Planem od czerwca 2019 – z modyfikacją w lipcu – pracował Zespół ds. opracowania planu budowy dróg w mieście Biała Podlaska powołany przez prezydenta Michała Litwniuka. W skład zespoły weszli: Michał Litwiniuk Maciej Buczyński […]

Podpisano umowę na dostawę i montaż pomp ciepła do c.w.u. na terenie Miasta Biała Podlaska
Z Ratusza

Podpisano umowę na dostawę i montaż pomp ciepła do c.w.u. na terenie Miasta Biała Podlaska

14 stycznia br. prezydent Michał Litwiniuk podpisał umowę na dostawę i montaż pomp ciepła do c.w.u. na terenie Miasta Biała Podlaska – część II zamówienia. Zadanie zrealizuje firma DAJK P.H.U. Maciej Kańczugowski.  Inwestycja ta jest realizowana w ramach przedsięwzięcia „Włączamy Dobrą Energię – budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” i poza pompami ciepła […]

Przebudują płytę boiska na stadionie miejskim w Białej Podlaskiej
Z Ratusza

Przebudują płytę boiska na stadionie miejskim w Białej Podlaskiej

Wreszcie rozpoczyna się długo wyczekiwana przez kibiców i zawodników “Podlasia” inwestycja. Dzisiaj (12.11) podpisano z właścicielem firmy Tel-Bruk umową na przebudowę płyty boiska na stadionie miejskim w Białej Podlaskiej. Wykonawcą inwestycji została firma: Radosław Telenga „TEL-BRUK”, ul. Czartoryskiego 13/57, 42-202 Częstochowa. Na przedmiot umowy składa się w szczególności następujący zakres rzeczowy robót: 1) wymiana gruntu; […]

podwyżki w białej podlaskiej
A teraz coś z zupełnie innej beczki Z Ratusza

Miasta nie czyni się poprzez ukazy

IX sesja bialskiej rady miasta po drakońskich podwyżkach zaserwowanych przez działaczy PO, SLD, PSL oraz BS, mieszkańcom Białej Podlaskiej na pewno utkwi w pamięci. Jest jeszcze jeden powód dla którego ta sesja będzie pamiętna. Bialscy rajcowie uchwali całkowity zakaz chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich – z wyjątkiem pszczół – na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. […]

podwyżki w białej podlaskiej
A teraz coś z zupełnie innej beczki Z Ratusza

195% normy czyli stachanowcy w bialskiej radzie miasta

IX sesja Rady Miasta Biała Podlaska z 30 październik 2019 r. powinna pozostać bardzo długo w pamięci mieszkańców jako jedna z najbardziej patologicznych i wręcz ociekających demagogią. Radni z koalicji tzw. obywatelskiej (PO, SLD, PSL) wspólnie z radnymi Białej Samorządowej przeprowadzili drakońskie podwyżki związane z wywozem śmieci a także podwyżki cen biletów oraz podwyżki podatku […]

Uczniowie w Białej Podlaskiej nadal bez darmowej komunikacji
A teraz coś z zupełnie innej beczki Z Ratusza

Uczniowie w Białej Podlaskiej nadal bez darmowej komunikacji

Na najbliższej sesji (30.10) bialscy radni zajmą się uchwałą “w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe oraz zwolnień i ulg w opłatach za przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto Biała Podlaska”. Flagowa obietnica z samorządowej kampanii wyborczej obecnego prezydenta Michała Litwiniuka – a ówczesnego wiceprezydenta – o “darmowej komunikacji dla uczniów” nadal […]

Powstaną ronda na skrzyżowaniu DK-2 z Terebelską i Solidarności
AutoMoto Z Ratusza

Powstaną ronda na skrzyżowaniu DK-2 z Terebelską i Solidarności

18.10.2019 r. zostanie podpisana umowa, której przedmiotem będzie wykonanie robót drogowych mających na celu przebudowę skrzyżowań na drodze krajowej nr 2 z ul. Terebelską i al. Solidarności w ramach zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej”.   Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę skrzyżowań na drodze […]

ratusz biała podlaska
Z Ratusza

Nagrody Prezydenta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

15.10.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej Prezydent Michał Litwiniuk wręczył nagrody nauczycielom bialskich szkół wyróżnionym w tym roku za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Prezydent Miasta Biała Podlaska na mocy Uchwały Nr XXIX/46/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 maja 2017 r.  w sprawie regulaminu […]

Zamknięty dla aut wjazd główny do parku Radziwiłłowskiego
Z Ratusza

Zamknięty dla aut wjazd główny do parku Radziwiłłowskiego

Informujemy, że od 16 września br. zostanie całkowicie zamknięty dla aut wjazd główny do parku Radziwiłłowskiego, co jest spowodowane względami bezpieczeństwa i postępem prac w związku z realizacją inwestycji: Przebudowa układu komunikacyjnego w parku Radziwiłłowskim wraz z fortyfikacjami. Wejście przez bramą główną (dla pieszych) pozostanie czynne. Nadal można także korzystać z wejścia od ul. Zamkowej. […]

ratusz biała podlaska
Z Ratusza

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informujemy, że od dnia 11 września 2019 r. do dnia 24 września 2019 r. będą trwać konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi […]

ratusz biała podlaska
Z Ratusza

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Od dnia 10 września do dnia 10 października 2019 przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska. Zmiany dotyczą przedsięwzięć znajdujących się na liście planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych […]

park radziwiłłowski biała podlaska
Komunikaty Z Ratusza

Usuwanie drzew w parku Radziwiłłowskim

Szanowni Państwo, informuję, że usuwanie drzew w parku Radziwiłłowskim od strony ul. Warszawskiej związane jest z odbudową fortyfikacji ziemnych bastionu północnego i układu komunikacyjnego. Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o usunięciu drzew mówi także o nasadzeniach zastępczych. Nowe drzewa będą posadzone niezwłocznie po zakończeniu prac ziemnych w części północnej zespołu zamkowego. Nasadzenia będą dostosowane do układu […]

ratusz biała podlaska
Z Białej Podlaskiej Z Ratusza

Wstrzymanie dostaw energii cieplnej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością włączenia nowo wybudowanej ciepłowni na biomasę o mocy 17 megawatów do miejskiej sieci ciepłowniczej, planuje wstrzymać dostawę energii cieplnej dla mieszkańców Białej Podlaskiej od godz. 00:00 21 sierpnia do godz. 23:30 – 22 sierpnia 2019 roku.     Polub […]

park radziwiłłowski biała podlaska
Z Ratusza

Przebudują Park Radziwiłłowski

Dzisiaj (08.08) o godz. 11:30 w Urzędzie Miasta zostanie podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę układu komunikacyjnego z fortyfikacjami i zagospodarowaniem terenu w Zespole Zamkowo-Parkowym przy ul. Warszawskiej 12 w Białej Podlaskiej. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona rozbiórka dróg i chodników, wyregulowane zostaną studzienki kanalizacyjne, w planach jest także wycinka drzew, […]