Powstaną ronda na skrzyżowaniu DK-2 z Terebelską i Solidarności
AutoMoto Z Ratusza

Powstaną ronda na skrzyżowaniu DK-2 z Terebelską i Solidarności

18.10.2019 r. zostanie podpisana umowa, której przedmiotem będzie wykonanie robót drogowych mających na celu przebudowę skrzyżowań na drodze krajowej nr 2 z ul. Terebelską i al. Solidarności w ramach zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej”.   Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę skrzyżowań na drodze […]

ratusz biała podlaska
Z Ratusza

Nagrody Prezydenta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

15.10.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej Prezydent Michał Litwiniuk wręczył nagrody nauczycielom bialskich szkół wyróżnionym w tym roku za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Prezydent Miasta Biała Podlaska na mocy Uchwały Nr XXIX/46/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 maja 2017 r.  w sprawie regulaminu […]

ratusz biała podlaska
Z Ratusza

Nabór wniosków o stypendium artystyczne na rok 2020

Nabór wniosków o stypendium artystyczne na rok 2020 Ogłoszenie o naborze wniosków Uchwała Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ich wysokości Wniosek o przyznanie stypendium Oświadczenie do wniosku Polub nas i obserwuj:

Zamknięty dla aut wjazd główny do parku Radziwiłłowskiego
Z Ratusza

Zamknięty dla aut wjazd główny do parku Radziwiłłowskiego

Informujemy, że od 16 września br. zostanie całkowicie zamknięty dla aut wjazd główny do parku Radziwiłłowskiego, co jest spowodowane względami bezpieczeństwa i postępem prac w związku z realizacją inwestycji: Przebudowa układu komunikacyjnego w parku Radziwiłłowskim wraz z fortyfikacjami. Wejście przez bramą główną (dla pieszych) pozostanie czynne. Nadal można także korzystać z wejścia od ul. Zamkowej. […]

ratusz biała podlaska
Z Ratusza

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informujemy, że od dnia 11 września 2019 r. do dnia 24 września 2019 r. będą trwać konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi […]

ratusz biała podlaska
Z Ratusza

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Od dnia 10 września do dnia 10 października 2019 przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska. Zmiany dotyczą przedsięwzięć znajdujących się na liście planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych […]

park radziwiłłowski biała podlaska
Komunikaty, ostrzeżenia Z Ratusza

Usuwanie drzew w parku Radziwiłłowskim

Szanowni Państwo, informuję, że usuwanie drzew w parku Radziwiłłowskim od strony ul. Warszawskiej związane jest z odbudową fortyfikacji ziemnych bastionu północnego i układu komunikacyjnego. Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o usunięciu drzew mówi także o nasadzeniach zastępczych. Nowe drzewa będą posadzone niezwłocznie po zakończeniu prac ziemnych w części północnej zespołu zamkowego. Nasadzenia będą dostosowane do układu […]

ratusz biała podlaska
Z Białej Podlaskiej Z Ratusza

Wstrzymanie dostaw energii cieplnej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością włączenia nowo wybudowanej ciepłowni na biomasę o mocy 17 megawatów do miejskiej sieci ciepłowniczej, planuje wstrzymać dostawę energii cieplnej dla mieszkańców Białej Podlaskiej od godz. 00:00 21 sierpnia do godz. 23:30 – 22 sierpnia 2019 roku.     Polub […]

park radziwiłłowski biała podlaska
Z Ratusza

Przebudują Park Radziwiłłowski

Dzisiaj (08.08) o godz. 11:30 w Urzędzie Miasta zostanie podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę układu komunikacyjnego z fortyfikacjami i zagospodarowaniem terenu w Zespole Zamkowo-Parkowym przy ul. Warszawskiej 12 w Białej Podlaskiej. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona rozbiórka dróg i chodników, wyregulowane zostaną studzienki kanalizacyjne, w planach jest także wycinka drzew, […]

Projekt ronda przy ulicy Łomaskiej miasto otrzyma nieodpłatnie
Z Ratusza

Projekt ronda przy ulicy Łomaskiej miasto otrzyma nieodpłatnie

W piątek (28 czerwca) wiceprezydent Maciej Buczyński spotkał się z Grzegorzem Pękalskim, przedstawicielem inwestora Galerii Zielona/Karuzela, by omówić bieżącą sytuację przedsięwzięcia.  Jednym z najważniejszych tematów spotkania była kwestia budowy ronda, podnoszona w burzliwej dyskusji podczas sesji Rady Miasta. Już wtedy prezydent Michał Litwiniuk podkreślił, że trwają prace przygotowawcze i wywłaszczeniowe przy rondzie na ulicy Łomaskiej […]

Nowe autobusy w Białej Podlaskiej
AutoMoto Z Ratusza

Nowe autobusy w Białej Podlaskiej

5 nowych autobusów wyjechało na ulice Białej Podlaskiej, są to nowoczesne pojazdy spełniających restrykcyjne normy ekologiczne EURO 6. O zakupione nowego taboru informowaliśmy w artykułach: Nowe autobusy wyjadą na ulice na przełomie roku oraz Nowe Scanie pojawią się w połowie przyszłego roku. Przypominamy także, że obowiązuje wakacyjny rozkład jazdy w bialskim MZK. Polub nas i […]

brak foto
Edukacja Z Ratusza

Złote Pióra 2019

88 uczniów otrzymało w tym roku Złote Pióra – nagrodę Prezydenta Miasta Biała Podlaska. Złote Pióra przyznawane są za osiągnięcia w nauce. W tym roku przyznano także 3 Diamentowe Pióra. Fotorelacji z wręczenie nagród niestety nie będzie, bowiem jak zapewnia rzecznik bialskiego Ratusza, informacja o wręczeniu Złotych Piór nie dotarła z powodów niezależnych od Urzędu […]