Wojewoda unieważnia likwidację Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej

Rozstrzygnięciem nadzorczym PN-II.4131.572.2019 Wojewoda Lubelski stwierdził nieważność uchwały Nr X/134/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej a … Czytaj dalej…

Wojewoda unieważnia uchwałę bialskiej rady miasta w sprawie cen biletów MZK

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Lubelski stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe oraz zwolnień i ulg w opłatach … Czytaj dalej…