Czy w Białej Podlaskiej powstanie uchwała "reklamowa"

Czy w Białej Podlaskiej powstanie uchwała “reklamowa”

Idźcie i siejcie ;)

Do bialskiego ratusza wpłynęła “Petycja w sprawie podjęcia działań w celu zagospodarowania przestrzeni reklamowej miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców”. Autor petycji wzywa do regulacji w zakresie długości, szerokości i wysokości  a także kolorystyki i materiałów z których wykonane mogą być reklamy. Ma to się przyczynić do komfortu życia mieszkańców.

Kwestie estetyki krajobrazu można było regulować na dwa sposoby.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W tej ustawie istniał art. 15 ust. 3 pkt 9, który pozwalał na określenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urzą­dzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Ustawa krajobrazowa i uchwała reklamowa.

Sytuację zmieniała i trochę namieszała “Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu” zwana ustawą krajobrazową.  Ustawa zniosła art. 15 ust. 3 pkt 9 u.p.z.p. jednak regulacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy i przyjętych na podstawie tego artykułu, obowiązują do dnia wejścia w życie uchwały reklamowej. Mówiłem.

Czyli jeśli nie ma uchwały reklamowej to obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach tej ustawy rada miasta czy gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, również ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

W odniesieniu do szyldów w uchwale, określa się zasady i warunki ich sytuowania, gabaryty oraz liczbę szyldów, które mogą być umieszczone na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność.

W uchwale, rada gminy może ustalić zakaz sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyłączeniem szyldów.

Nie można zakazać sytuowania szyldów – jedyny instrument regulacyjny to ich liczba, powierzchnia, kształt. Nie można ustalić materiałów z których wykonane są szyldy.

Zakazy co do ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – nie mogą być dowolne. Muszą być uzasadnione i proporcjonalne – w tym zakresie należy uwzględnić orzecznictwo co do władztwa planistycznego gminy. Władztwo to musi spełniać wymogi:

  • – należytego ważenia interesów,
  • – proporcjonalności (wynikającej z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP),
  • – równości wobec prawa.

“Krajobraz” Białej Podlaskiej.

Oczywiście można dyskutować czy problem reklam jest najistotniejszy dla mieszkańców. W Białej Podlaskiej wielu mieszkańców nie ma podstawowej infrastruktury miejskiej. Gdzie wiele ulic wygląda jak za króla Ćwieczka, które po opadach deszczu zamieniają się w błotniste cieki. A po chodnikach nie da się przejść bo ich po prostu nie ma. Może warto najpierw zadbać o te “krajobrazy” a dopiero potem “martwić” się estetyką reklam psujących komfort życia mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.