przejście graniczne

Unijne wizy droższe, ale procedury szybsze i jaśniejsze

Podzielcie się informacją

Porozumienie Parlamentu Europejskiego z prezydencją rumuńską ws. zmian w Kodeksie wizowym zostało w czwartek potwierdzone przez unijnych ambasadorów. Nowelizacja ułatwi procedurę uzyskania wizy legalnym podróżnym, ale będą oni musieli zapłacić 20 euro więcej niż dotychczas.

Nowe przepisy pozwalają składać wnioski od 6 miesięcy do 15 dni przed podróżą, dają możliwość wypełnienia i podpisania wniosku elektronicznie, wprowadzają zharmonizowane podejście do wydawania wiz wielokrotnego wjazdu osobom często podróżującym, z pozytywną historią wizową, na coraz dłuższy okres – od roku do 5 lat. Spełnianie przez podróżnych warunków wjazdu będzie dokładnie i regularnie sprawdzane. Czas rozpatrzenia wniosku skrócono z 15 do 10 dni.

W celu ułatwienia turystyki krótkoterminowej państwa członkowskie będą mogły wydawać wizy jednorazowego wjazdu bezpośrednio na zewnętrznych granicach lądowych i morskich, w ramach czasowych i sezonowych programów, z zastrzeżeniem ściśle określonych warunków. Wizy te będą ważne na okres pobytu trwający maksymalnie siedem dni, jedynie w wydającym je państwie członkowskim.

Opłata wizowa w wysokości 60 euro nie była zmieniana od 13 lat. Obecnie, z uwagi na znaczny wzrost kosztów rozpatrywania wniosków, podwyższono ją do 80 euro. Podwyżka ma umożliwić państwom członkowskim utrzymanie odpowiedniego poziomu personelu konsularnego na całym świecie, aby zapewnić ściślejszą kontrolę bezpieczeństwa, a także modernizację sprzętu informatycznego i oprogramowania. Co trzy lata wysokość opłaty za wizę ma być weryfikowana.

Celem rozporządzenia jest także poprawa współpracy z państwami trzecimi w zakresie readmisji; wprowadzony zostanie nowy mechanizm umożliwiający wykorzystywanie polityki wizowej jako narzędzia wpływu. W ramach tego mechanizmu KE będzie regularnie oceniać współpracę państw trzecich w dziedzinie readmisji. Jeżeli dane państwo nie będzie współpracować, Komisja zaproponuje Radzie, by przyjąć decyzję wykonawczą nakładającą określone wizowe sankcje związane z przetwarzaniem wniosków, a ostatecznie – z opłatą wizową. Przy pozytywnej ocenie natomiast Komisja może zaproponować Radzie obniżenie opłat wizowych, ograniczenie czasu wymaganego na podejmowanie decyzji w sprawie wniosków wizowych lub wydłużenie okresu ważności wiz wielokrotnego wjazdu.

Obecnie obywatele 105 państw potrzebują wizy, aby móc podróżować po strefie Schengen w celach turystycznych czy biznesowych. Wiza krótkoterminowa wydana przez jedno z państw Schengen uprawnia jego posiadacza do podróżowania w każdym z 26 państw Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. W 2016 r. wydanych zostało prawie 14 mln wiz Schengen.

woj/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.