ratusz biała podlaska

Planowanie przestrzenne w mieście Biała Podlaska

Idźcie i siejcie ;)

Informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie
do publicznego wglądu w dniach od 17 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, sala obsługi w godz. od 07:30 do 15:30. Projekt dostępny jest także na na stronie internetowej http://um.bialapodlaska.pl/?ps=53.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska odbędzie się w dniu 3 lipca 2020 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, sala nr 238 (wejście od Placu Wolności). Jeżeli liczba osób chętnych do wzięcia udziału w dyskusji publicznej będzie większa niż liczba osób dozwolona obowiązującymi na dzień dyskusji wymogami sanitarnymi, dyskusja publiczna odbędzie się także w drugim terminie, tj. 3 lipca 2020 r.
o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium.

Uwagi do projektu Studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2020 r. do Prezydenta Miasta Biała Podlaska na piśmie:

  • w siedzibie Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska,
  • drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska,
  • drogą elektroniczną na adres sekretariat@bialapodlaska.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Uwaga lub wniosek powinny zawierać: nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Biała Podlaska.

Bialski Portal Informacyjny  –  informacje wydarzenia Biała Podlaska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.