Będą kosić Krznę
Z Białej Podlaskiej

Będą kosić Krznę

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie w dniu 18 września b.r. podpisał umowę na utrzymanie wału Biała Podlaska i rzeki Krzny. Zakres zamówienia obejmuje: mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, korony, ławy oraz dna, ręczne wykoszenie porostów ze skarp, wygrabienie wykoszonych porostów z dna i skarp. Prace mają zakończyć się do 23 listopada b.r. i obejmują […]

Wahadło na DK2 za sprawą remontu mostu na Krznie w Woskrzenicach
AutoMoto Biała Podlaska Komunikaty, ostrzeżenia

Wahadło na DK2 za sprawą remontu mostu na Krznie w Woskrzenicach

Rozpoczyna się remont mostu na Krznie w ciągu DK2 w Woskrzenicach. W najbliższy piątek 28 czerwca 2019 r. wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowanego sygnalizacją świetlną. Pas ruchu na moście został zwężony do 3 m na odcinku 200 m i obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Te ograniczenia będą obowiązywać do 30 września br. Remont mostu […]

W ciągu 1,5 roku powstanie Biosfera
Z Ratusza

W ciągu 1,5 roku powstanie Biosfera

12 lutego została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych”. Serwis prasowy UM twierdzi, że bardzo oczekiwana inwestycja. Całkowity koszt projektu to 14 749 725,03 zł, zaś dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020) wynosi 12 524 784,00 zł. […]