Samorządy z powiatu bialskiego dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych

Samorządy z powiatu bialskiego dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych

Podzielcie się informacją

Samorządy z powiatu bialskiego dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

Powiat bialski

Zabezpieczenie energetyczne SPZOZ Międzyrzec Podlaski. Kompleksowe zabezpieczenie energetyczne oraz w zakresie COvID-19 w Szpitalu Powiatowym w Międzyrzecu Podlaskim: montaż instalacji fotowoltaicznej 25,6 kW, agregatu prądotwórczego 300 kW, oświetlenia, instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej bloku operacyjnego, laboratorium, izby przyjęć, punktu pobrań materiału SARS-Coy-2 i łóżek obserwacyjnych w kierunku COyID-19, sterylizatorni, diagnostyki obrazowej, oddziałów szpitala, układów pomiarowo-rozliczeniowych zgodnych z Ustawą o rynku mocy.

Kwota: 270 000 zł

Gmina Janów Podlaski

„Budowa drogi gminnej nr 1000721-“.  Inwestycja polega na budowie drogi gminnej nr 1000721 na nieutwardzonym odcinku długości 1890 m. Droga łączy Janów Podlaski z miejscowością Wygoda, w której zlokalizowana jest najsłynniejsza w Polsce Stadnina Koni. Planuje się utwardzenie drogi betonem asfaltowym z szerokością jezdni min. 6 m, dodatkowo powstaną obustronne pobocza gruntowe, krawężniki, odwodnienie drogi w formie spadków poprzecznych jezdni na pobocza.

Kwota: 500 000 zł

 

Gmina Sosnówka

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sosnówka, modernizacja oczyszczalni ścieków przy Szkole Podst. w Sosnówce, budowa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Motwica. Wnioskowana kwota środków będzie stanowiła wkład własny do projektu. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę budynku wraz z termomodernizacją, wymiana urządzeń Stacji Uzdatniania Wody, przebudowa zbiorników retencyjno-wyrównawczych, przebudowa inst. zewnętrznej między obiektowej, budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa sieci wodociągowej, modernizacja oczyszczalni ścieków.

Kwota: 630 000 zł

 

Gmina Sławatycze

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego:
1. Napęd -4×4 uterenowiony.
2. Silnik – EURO 6; Moc silnika- min 2801km.
3. Kabina: jednomodułowa, ilość miejsc: 6, układ miejsc 1+1+4.
4. Zabudowa: materiał-stal nierdzewna/kompozyt Ilość skrytek-7 (3+3+2) Zamknięcia – żaluzje aluminiowe z zabezpieczeniem rurowym Oświetlenie-zewnętrzne i wewnętrzne wykonane w technologii le.
5. Układ wodno- pianowy: Autopompa dwuzakresowa Wydajność
minimum 2900 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar Wydajność minimum 400 dm3/min przy ciśnieniu 40 bar dozownik ręczny lub automatyczny środka pianotwórczego (3% i 6%.
6. Zbiornik na wodę: Pojemność minimum 3000 dm3 Materiał kompozyt.
7. Zbiornik na środek pianotwórczy: Pojemność 10% pojemności zbiornika na wodę materiał kompozyt.
8. Inne elementy układu: Szybie natarcie wodno-pianowe, długość węża 60m, sterowane ręcznie i elektrycznie Działko wodne umieszczone na dachu pojazdu Zraszacze, 4 sztuki, dwa z przodu pojazdu i dwa z boku pojazdu Automatyczny zawór napełniania hydrantowego
9. Wyposażenie: Maszt oświetleniowy
pneumatyczny z najaśnicami LED, sterowany pilotem przewodowym lub bezprzewodowym, niezależne ogrzewanie kabiny i przedziału autopompy
klimatyzacja kabiny, kamera cofania, wyciągarka elektryczna w obudowie, taran, fala świetlna.

Kwota: 500 000 zł

 

Gmina Kodeń

Rewitalizacja centrum Kodnia to kompleksowy projekt służący do wzrostu atrakcyjności
turystycznej Kodnia oraz stworzenie nowoczesnego centrum z atrakcjami dla mieszkańców gminy w różnym wieku.
Nowa inwestycja będzie miała w zakresie m. in. roboty budowlane przy drogach, chodnikach, parkingach, rewitalizację zieleni, budowę małej infrastruktury, odnowę elementów zabytkowych, przebudowę byłego posterunku policji i stworzenie w nim Centrum Rekreacyjno -Turystycznego. Projekt przyczyni się do stworzenia miejsc pracy i większej dostępności dla os.niepełnosprawnych.

Kwota: 1 230 000,00 zł

 

Gmina Piszczac

Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg na osiedlu w Chotyłowie. Drogi te są obecnie w złym 600 000 zł stanie technicznym. Na drogach jest wiele dziur i wybojów. W porze letniej z dróg unosi się dużo pyłu, zaś w porach deszczowych zalega woda. Mieszkańcy mają utrudnione poruszanie się po tych drogach. Utwardzenie ich kostką brukową w bardzo dużym stopniu poprawi dojazd do posesji mieszkających tam mieszkańców oraz innych osób korzystających z tych dróg. Poprawi to ich bezpieczeństwo i wygodne poruszanie się pieszo, rowerem i samochodem. Realizacja projektu ich
wpłynie pozytywnie na życie codzienne.

 

Miasto Terespol

Przebudowa/modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 88. Inwestycja obejmie
modernizację/ przebudowę budynku będącego w zarządzie MOK-u którego współwłaścicielem jest Powiat Bialski i Gmina Miasto Terespol, w którym znajduje się Akademickie Liceum. Na podstawie porozumienia z powiatem, miasto planuje adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na salę konferencyjną i strzelnicę. W budynku planowana jest wymiana podłóg i instalacji elektrycznej. W pomieszczeniach zamontowane zostaną klimatyzatory. Utwardzona zostanie nawierzchnia boiska położonego przy budynku.

Kwota: 500 000 zł

Budowa kanalizacji deszczowej w Terespolu. Planowana inwestycja zakłada budowę ok 3 km sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ulice wmieście. Na sieci wykonane zostaną wpusty kanalizacyjne ze studniami osadnikowymi. Ścieki do rowów melioracyjnych odprowadzone zostaną z zastosowaniem gotowych umocnionych wylotów. Realizacja projektu przyczyni się do lepszego zabezpieczenia terenów miejskich przed skutkami podtopień i powodzi spowodowanych opadami deszczu a także pozwoli na redukcję zanieczyszczeń trafiających do odbiorników z wodami roztopowymi i opadowymi.

kwota: 1400000 zł

 

Gmina Konstantynów

Budowa drogi gminnej w Zakalinki. Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej nr 1000191 na odcinku od km 2+620 do km 3+390, o długości odcinka 770 m, szerokość jezdni 5 m, kategoria 1 ruchu KR1.

Kwota: 700 000 zł

 

Bialski Portal Informacyjny  –  informacje wydarzenia Biała Podlaska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.