przejście graniczne
Aktualności

Ruch graniczny w 2018 r. – granica z Białorusią

Ruch graniczny w 2018 r. – granica z Białorusią

Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców (nierezydentów) w 2018 roku ukształtowała się na poziomie 43,5 mld zł, a wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski – 21,5 mld zł. W porównaniu z rokiem 2018 wydatki cudzoziemców były wyższe o 4,8%, a Polaków o 7,4%.
Najwyższe wydatki zarówno cudzoziemców jak i Polaków odnotowano w III kwartale (odpowiednio 12,4 mld zł i 7,5 mld zł). Najniższe wydatki cudzoziemcy (9,5 mld zł), podobnie jak i Polacy (4,3 mld zł), ponieśli w I kwartale. Biorąc pod uwagę rodzaj granicy, najwyższe wydatki (na towary i usługi łącznie) poniosły w 2018 r. osoby przekraczające granicę lądową: cudzoziemcy w Polsce – 36,2 mld zł, a Polacy za granicą – 12,9 mld zł. W strukturze wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce stanowiło to 83,1%, a wydatków poniesionych przez Polaków za granicą – 59,9% (w porównaniu z rokiem poprzednim było to mniej odpowiednio o 1,9 p.proc. i 2,6 p.proc.). Z ogółu wydatków cudzoziemców poniesionych w Polsce w 2018 r. przypadło 25,7 mld zł (59,1%) na osoby przekraczające wewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej na terenie Polski (w porównaniu z 2017 r. o 0,1 p.proc. mniej), a 10,5 mld zł (24,1%) na zewnętrzną granicę lądową UE (w porównaniu z 2017 r. o 1,8 p.proc. mniej).

W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających wewnętrzną granicę lądową UE, wydatki poniesione za granicą wyniosły 12,4 mld (59,9% ogółu wydatków Polaków za granicą), a przekraczających polski odcinek zewnętrznej lądowej granicy UE były stosunkowo nieduże i wyniosły 0,5 mld zł (2,3%). W przypadku granicy wewnętrznej udział wydatków utrzymał się na poziomie poprzedniego roku, natomiast w przypadku granicy zewnętrznej był mniejszy o 0,3 p.proc. Szacunkowa wartość wydatków poniesionych przez cudzoziemców w naszym kraju i Polaków za granicą przekraczających granicę na lotniskach wyniosła odpowiednio 6,9 mld zł (15,8% ogółu wydatków cudzoziemców) i 8,1 mld zł (37,6% ogółu wydatków mieszkańców Polski) – w porównaniu z 2017 r. więcej odpowiednio o 1,9 p.proc. i 2,8 p.proc. Wydatki za granicą podróżujących drogą morską stanowiły stosunkowo niewielki udział w wydatkach ogółem (cudzoziemców – 469,0 mln zł tj. 1,1%, Polaków – 529,9 mln zł tj. 2,5%). W przypadku cudzoziemców udział ten utrzymał się na poziomie poprzedniego roku, a w przypadku Polaków był o 0,2 p.proc. mniejszy niż w 2017 r.

Ruch graniczny w 2018 r. – granica z Białorusią
Wyszczególnienie Rodzaj przejścia Przekroczenia granicy ogółem Polacy Cudzoziemcy
z Polski do Polski do Polski z Polski

w tys.

Województwo lubelskie I   961,7 69,8 70,5 396,7 424,7
II   1 044,0 70,8 71,5 456,1 445,6
  III   1 141,5 68,0 69,5 484,0 520,0
  IV   966,0 63,8 64,0 411,3 426,9
I-IV   4 113,2 272,3 275,6 1 748,0 1 817,3
w tym:
Terespol  I drogowe 625,1 42,1 41,1 257,0 284,9
  II 663,8 42,1 41,4 286,5 293,9
  III   716,1 40,8 40,2 295,7 339,5
  IV   610,4 37,4 35,4 253,8 283,8
I-IV   2 615,5 162,3 158,0 1 093,1 1 202,1
Sławatycze  I drogowe 122,7 12,0 13,0 51,8 45,9
  II 153,1 12,2 13,3 76,3 51,3
  III   186,7 11,5 13,0 88,7 73,4
  IV   130,3 11,1 12,5 64,7 42,0
I-IV   592,8 46,8 51,7 281,6 212,6
Terespol  I kolejowe 80,6 5,0 5,3 39,8 30,5
  II 85,9 5,7 5,7 42,1 32,4
  III   102,3 6,0 6,4 49,9 40,0
  IV   82,1 5,0 4,9 39,5 32,8
I-IV   350,8 21,7 22,2 171,2 135,7

 

Dane: GUS

 

wsparcie dla bialskiego forum

 

Polub nas i obserwuj:
Redakcja
Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna. Cyprian Kamil Norwid
https://bialskieforum.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.