ratusz białej podlaskiej

Wojewoda unieważnił zmiany w miejscowym planie zagospodarowania „Os. Akademicka”

Podzielcie się informacją

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego stwierdziło nieważność uchwały Nr XXX/90/21 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „Os. Akademicka” w części obejmującej jej §22 ust. 6 pkt 3 w brzmieniu: „minimalnie 10 m”.

Plan miejscowy, zawierający część tekstową i graficzną jest całością, a co za tym idzie oba te elementy planu muszą być całkowicie spójne i jednoznaczne. To zaś oznacza, że wymagane jest takie opracowanie uchwały, aby w jak największym stopniu wyeliminować niejednoznaczności mogące wynikać ze stosowania planu w praktyce, podczas jego obowiązywania.

Po porównaniu zapisu planu z rysunkiem okazało się, że zachodzi rozbieżność w zakresie wskazania minimalnej szerokości ciągu pieszo rowerowego w liniach rozgraniczających.

W § 22 uchwały zawarte zostały ustalenia szczegółowe dla terenu ciągu pieszo-rowerowego oznaczonego symbolem 1KPR. W § 22 ust. 6 pkt 3 wskazano, jego szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, minimalnie 10 m. Tymczasem na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały teren oznaczony symbolem 1KPR został zwymiarowany na 5 metrów.

Wyeliminowanie z tekstu planu w § 22 ust. 6 pkt 3 ustalenia „minimalnie 10 m”doprowadzi do jednoznacznego powiązania rysunku planu z tekstem planu poprzez pozostawienie w obiegu prawnym regulacji, szerokość ciągu pieszo-rowerowego w liniach rozgraniczających jest wskazana na rysunku planu.

Bialski Portal Informacyjny  –  informacje wydarzenia Biała Podlaska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.