W Drelowie powstanie monografia gminy
Drelów Kultura

W Drelowie powstanie monografia gminy

W Drelowie powstanie monografia gminy. W połowie 2018 roku powstanie publikacja popularnonaukowa utrwalająca całą dotychczasową wiedzę na temat gminy!

W związku z tym zwracamy się z ważnym apelem i serdeczną prośbą. Jeżeli posiadają Państwo w swoich domowych archiwach ciekawe i istotne z historycznego punktu widzenia materiały dotyczące gminy Drelów: stare pisma, legitymacje, dokumenty, fotografie przodków, zdjęcia obiektów budowlanych czy innego rodzaju dziejowe pamiątki bardzo prosimy o kontakt z Urzędem Gminy (tel. 83 372 32 33). Wypożyczone elementy zostaną zeskanowane/sfotografowane  i wraz z opisem trafią do powstałej publikacji. Oczywiście wszystkie udostępnione materiały zaraz po ich utrwaleniu wrócą do właścicieli.

Więcej o publikacji:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drelowskiej złożyło projekt na sfinansowanie ze środków Unii Europejskiej wspomnianego wydawnictwa w maju 2017 roku. W sierpniu Urząd Marszałkowski w Lublinie poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, dzięki czemu pozyskana zostanie kwota 55 tysięcy złotych. Bez żadnego pieniężnego wkładu własnego, w 2018 roku powstanie obszerne wydawnictwo będące bogatym i treściwym zbiorem usystematyzowanych informacji historycznych, przyrodniczo-krajobrazowych oraz kulturowych.

Monografia gminy Drelów wykonana zostanie przez interdyscyplinarny zespół badaczy (archeolodzy, historycy, etnograf, geomorfolog). Wzbogacona będzie znaczną ilością ilustracji, fotografii, map.  Działy tematyczne, jakie pojawią się w publikacji to m.in. środowisko przyrodnicze i jego przemiany. W rozdziale tym opisany zostanie m.in. zarys budowy geologicznej, rysy rzeźby, warunki klimatyczne, stosunki wodne, gleby i roślinność, ewolucja środowiska w pradziejach. Kolejnym punktem będą pradzieje gminy z pod tematami m.in. paleolit i mezolit, neolit – wczesna epoka brązu, w czasach kultu ognia i słońca, Celtowie, Germańscy Goci i Wandalowie. Opisany zostanie także okres wczesnego średniowiecza oraz początki kształtowania się wielokulturowości. Zostanie podjęta próba stworzenia pełnego rysu historycznego terenów zajętych przez obecną gminę od pojawienia się pierwszych źródeł pisanych do czasów współczesnych. Pokazana zostanie wielokulturowa, wielowyznaniowa (ze szczególnym uwzględnieniem Unitów) pokojowo współistniejąca ze sobą przez setki lat społeczność. Następnym rozdziałem będą czasy współczesne – okres od odzyskania niepodległości w 1918 roku do dziś. Do tego powstanie obszerny słownik geograficzny zawierający pełną informację historyczną na temat wszystkich miejscowości wchodzących w skład gminy. Opisane zostaną zwyczaje i obyczaje funkcjonujące na terenie gminy (etnografia). Zebrane zostaną informacje na temat stroju, zwyczajów i obyczajów świątecznych, legend, pieśni. Jeszcze przed przystąpieniem do prac nad publikacją, w celu pełnego zebrania informacji, wykonane zostaną badania powierzchniowo – weryfikacyjne prowadzone metodą AZP (Archeologiczne Zdjęcie Polski)  w celu stworzenia mapy osadniczej prezentującej rozwój gminy na przestrzeni dziejów.

 

Źródło: UG Drelów

Polub nas i obserwuj:
Redakcja
Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna. Cyprian Kamil Norwid
https://bialskieforum.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.