Papierosowy transport z Chin
Izba Administracji Skarbowej Terespol

Papierosowy transport z Chin

Największy w tym roku przemyt papierosów na granicy w województwie lubelskim udaremnili funkcjonariusze KAS z Małaszewicz. Kontrola pociągu towarowego z Chin zakończyła się spektakularnym sukcesem. W jednym z kontenerów funkcjonariusze Oddziału Celnego w Małaszewiczach ujawnili miedzy legalnym towarem aż 148 tys. paczek papierosów. Były to papierosy jednej marki. Na paczkach nie było żadnych znaków akcyzy, […]

Kolejny przemyt ujawniony w kontenerze
Kronika służb Terespol

Kolejny przemyt ujawniony w kontenerze

13 tysięcy paczek papierosów bez znaków polskiej akcyzy zatrzymali funkcjonariusze lubelskiej Izby Administracji Skarbowej na terenie kolejowej bazy kontenerowej w Małaszewiczach. 21 lutego br. funkcjonariusze celno-skarbowi z Pierwszego Referatu Realizacji w Terespolu poddali prześwietleniu urządzeniem rtg pociągi towarowe wjeżdżające na terytorium Polski. Po dokonanej analizie obrazów skanów skierowali do szczegółowej kontroli skład z Chin adresowany do […]

Papierosy należą do jednych z najczęściej podrabianych produktów. Te podrabiane, jak wynika z badań, często produkowane są z odpadów i tytoniu najgorszej jakości.
Kronika służb Terespol

Przemycali do Polski podrabiane polskie papierosy

Przemycali do Polski podrabiane polskie papierosy. Przemyt papierosów o wartości ćwierć miliona złotych udaremnili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na granicy z Białorusią w Terespolu. Nielegalny towar znaleźli w pociągu towarowym, po przeskanowaniu składu urządzeniem rentgenowskim. Papierosy ukryte były w pociągu z Chin, wśród towarów, które legalnie wjeżdżały na teren Unii Europejskiej. Podejrzeń, że w jednym […]

Papierosy w kontenerze z Chin
Kronika służb Terespol

Papierosy w kontenerze z Chin

21 400 paczek papierosów ujawnili funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej w trakcie czynności kontrolnych na terenie kolejowej bazy kontenerowej w Małaszewiczach. 3 grudnia br. funkcjonariusze Referatu Realizacji w Terespolu poddali prześwietleniu urządzeniem RTG składy pociągów towarowych wjeżdżające do Polski. Następnie, po analizie obrazu skanów wytypowali do szczegółowej rewizji wagon przewożący towary z Chin. Wewnątrz kontenera funkcjonariusze […]

Wino ryżowe w kontenerze
Kronika służb Terespol

Wino ryżowe w kontenerze

Partię alkoholu z Chin zatrzymała lubelska Służba Celno-Skarbowa na terenie kolejowej bazy kontenerowej w Małaszewiczach. 4 listopada br. funkcjonariusze z Referatu Realizacji w Terespolu wytypowali do kontroli kontener z ładunkiem tkanin z Chin. Został on prześwietlony urządzeniem RTG, a następnie poddany szczegółowej rewizji. W jej trakcie ujawniono 251 butelek wina ryżowego bez znaków polskiej akcyzy […]