Rossosz

Zmiana wysokości opłat oraz zasad segregacji odpadów komunalnych w gminie Rossosz

Zmiana wysokości opłat oraz zasad segregacji odpadów komunalnych w gminie Rossosz. Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. ulegają zmianie stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz zasady ich segregacji. Obowiązek dokonania takiej zmiany nakłada na samorządy rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. […]

Łomazy

Gospodarka Odpadami Komunalnymi w gminie Łomazy

Gospodarka Odpadami Komunalnymi w gminie Łomazy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów od 1 stycznia 2018 r mieszkańców gmin obowiązują nowe zasady segregacji odpadów.   Odpady zbierane selektywnie, winny być gromadzone w pojemnikach lub w workach z tworzyw sztucznych o pojemności od […]

Biała Podlaska

Harmonogram wywozu nieczystości z terenu gminy Biała Podlaska w 2018

Harmonogram wywozu nieczystości z terenu gminy Biała Podlaska w 2018 roku. Wszystkie harmonogramy są w postaci plików PDF: HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOSCI FRAKCJA SUCHA 2018,  HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOSCI FRAKCJA MOKRA 2018, HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOSCI STAŁYCH ZMIESZANYCH 2018, ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 2018 HARMONOGRAM WYWOZU POPIOŁU 2018, WYWÓZ SUROWCÓW WTÓRNYCH (SZKŁA) 2018,   Źródło: gmina-bialapodlaska.pl Polub nas i […]