szpital biała podlaska

Szpitale w województwie lubelskim zwiększają dostępności do świadczeń zdrowotnych

Idźcie i siejcie ;)

Z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa lubelskiego oraz mając na uwadze stabilizującą się sytuację epidemiczną w regionie, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka w następujący sposób zmienił własne Polecenie z dnia 12 marca 2020 r., wydane na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

  1. Punkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) wstrzymać przyjęcia planowe i zabiegi operacyjne, za wyjątkiem świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, świadczeń udzielanych dzieciom, pacjentom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia oraz gdy udzielenie świadczenia planowego jest bezwzględnie konieczne z przyczyn medycznych.

  1. Po punkcie 1 dodaje się punkt 1a w brzmieniu następującym:

1a) realizacja świadczeń planowych musi przebiegać z zachowaniem procedury triażu, w warunkach pełnego bezpieczeństwa epidemiologicznego i nie może naruszać bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia lub zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w szczególności w zakresie dostępu do intensywnej terapii oraz możliwości pełnego wykorzystania potencjału miejsc zakaźnych danego szpitala.

Powyższe dotyczy osób w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, w stosunku do których wystąpiły bezwzględne przyczyny medyczne do udzielenia świadczenia oraz takich, dla których opóźnienie w udzieleniu świadczenia lub jego zaniechanie może spowodować znaczące pogorszenie stanu zdrowia lub uniemożliwić osiągnięcie efektu terapeutycznego.

W pozostałym zakresie Polecenie z dnia 12 marca 2020 r. pozostaje bez zmian.

 

Powyższe dotyczy osób w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, w stosunku do których wystąpiły bezwzględne przyczyny medyczne do udzielenia świadczenia oraz takich,dla których opóźnienie w udzieleniu świadczenia lub jego zaniechanie może spowodować znaczące pogorszenie stanu zdrowia lub uniemożliwić osiągnięcie efektu terapeutycznego. Dotyczy to również Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SPZOZ w Białej Podlaskiej.

>>>Nowelizacja POLECENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 12 marca 2020 r. w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2<<< z dnia 11 maja 2020 r.

>>>POLECENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 12 marca 2020 r. w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2<<<

 

Szpital Biała Podlaska

Bialski Portal Informacyjny  –  informacje wydarzenia Biała Podlaska

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.