Rekrutacja elektroniczna do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja elektroniczna do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się w marcu 2019 r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola/szkoły każdy z Państwa będzie mógł zapoznać się z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej wybranej placówki. Aby ułatwić Państwu dostęp do wszystkich placówek, w dalszej części materiału informacyjnego zamieszczamy aktywne adresy internetowe przedszkoli samorządowych i szkół podstawowych (kliknięcie na adres powoduje otwarcie strony z ikonką rekrutacji). Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) każde dziecko w wieku:

 • 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,
 • 3-5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego,
 • 2,5 letnie dziecko może być objęte wychowaniem przedszkolnym w uzasadnionych przypadkach.

KRYTERIA REKRUTACJI

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone uchwałą nr IV/25/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 stycznia 2019 r.:

 • rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, albo pobierają naukę w systemie dziennym:
  • obydwoje rodzice – 25 punktów,
  • jedno z rodziców – 7 punktów;
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego szkoły pierwszego wyboru – 18 punktów;
 • rodzice kandydata uczęszczającego do przedszkola ubiegają się o przyjęcie dziecka w pierwszej preferencji do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 30 punktów;
 • rodzic samotnie wychowujący dziecko pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobiera naukę w systemie dziennym – 25 punktów.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok szkolny 2020/2021.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do 21 lutego 2020 r.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym rozpocznie się dnia 2 marca 2020 r. od godz. 8.00 a zakończy się 17 marca 2020 r. o godz. 15.00.
Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola/oddziału przedszkolnego, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.
Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w przedszkolu/szkole podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.
Formularz wniosku będzie dostępny do wypełnienia po zalogowaniu się do systemu informatycznego na stronie internetowej pod adresem:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska
lub przez stronę internetową przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru.
Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech przedszkoli/szkół podstawowych wg własnych preferencji po zapoznaniu się z pełną ofertą placówek.

Osobista wizyta w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru będzie konieczna, aby złożyć wypełniony wniosek (wydrukowany z systemu i podpisany) wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów.

W dniach od 7 do 15 kwietnia 2020 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli (przez system elektroniczny z konta dla rodzica lub bezpośrednio w placówce) zapisu dziecka do wybranego przedszkola.

OFERTA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE:

Przedszkole Samorządowe lokalizacja nr telefonu
i strona internetowa
Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Marii Kownackiej ul. Warszawska 19c 83 341 64 16
83 341 64 17
przedszkole3bp.edu.pl
Przedszkole Samorządowe nr 6 ul. Łomaska 21 83 341 64 62
83 341 64 63
przedszkole6bp.pl
Przedszkole Samorządowe nr 7 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ul. Waryńskiego 1 83 341 64 32
83 341 64 33
p7bp.pl
Przedszkole Samorządowe nr 10 ul. Nowa 20/24 83 341 64 65
83 341 64 66
ps10bp.pl
Przedszkole Samorządowe nr 11 ul. Sidorska 20 83 341 67 35
83 341 67 36
przedszkole11.info.pl
Przedszkole Samorządowe nr 13 ul. Kazimierza Jagiellończyka 17 83 341 64 77
83 341 64 78
przedszkole13bp.pl
Przedszkole Samorządowe nr 14 ul. Łukaszyńska 34 83 341 64 67
83 341 64 68
p14.yum.pl
Przedszkole Samorządowe nr 15 im. Juliana Tuwima w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Akademicka 8 83 341 67 67
83 341 67 68
83 341 67 69
pietnastka.edu.pl
Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza ul. Wesoła 21/23 83 341 64 69
83 341 64 70
p16bp.edu.pl
Przedszkole Samorządowe nr 17 w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej ul. Zygmunta Starego 4 83 341 64 38
83 341 64 39
p17bp.pl

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

Szkoła Podstawowa lokalizacja nr telefonu
i strona internetowa
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Narutowicza 41 83 341 64 75
83 341 64 76
sp1.platerka.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej ul. Sportowa 7 83 341 67 95
83 341 67 96
83 341 64 21
sp3-bialapodlaska.pl
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Moniuszki 36 83 341 67 91
83 341 67 92
sp4bp.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ul. Sidorska 30 83 341 64 92
szp5.pl
Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza ul. Leszczynowa 16 83 341 67 48
83 341 67 37
sp6micek.pl
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej ul. Zygmunta Augusta 2 83 341 67 10
83 341 67 99
szkpodst9.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od
2 marca 2020 r.
godz. 8.00
do
17 marca 2020 r.
godz. 15.00
od
18 maja 2020 r.
godz. 8.00
do
1 czerwca 2020 r.
godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) od
18 marca 2020 r.
do
31 marca 2020 r.
od
2 czerwca 2020 r.
godz. 8.00
do
15 czerwca 2020 r.
godz. 15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 7 kwietnia 2020 r.
godz. 13.00
19 czerwca 2020 r.
godz. 13.00
4. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od
7 kwietnia 2020 r.
godz. 13.00
do
15 kwietnia 2020 r.
godz. 15.00
od
19 czerwca 2020 r.
godz. 13.00
do
23 czerwca 2020 r.
godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 kwietnia 2020 r.
godz. 13.00
25 czerwca 2020 r.
godz. 13.00
Polub nas i obserwuj:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial