ratusz biała podlaska
Z Ratusza Zaproszenia

Raport o stanie Gminy Miejskiej Biała Podlaska za 2018 r.

Zapoznajcie się z Raportem o stanie Gminy Miejskiej Biała Podlaska za 2018 r.

Na podstawie art. 28aa. Ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Miasta co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miasta raport o stanie Gminy Miejskiej Biała Podlaska. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Rada Miasta określiła w drodze uchwały Nr VI/53/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. szczegółowe wymogi dotyczące raportu o stanie Gminy Miejskiej Biała Podlaska. Rada Miasta Biała Podlaska rozpatrzy raport o stanie Gminy Miejskiej Biała Podlaska za 2018 rok na sesji, która obędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r.

Weź udział w debacie.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, w/w ustawy składa do Przewodniczącego Rady pok. 101 Urzędu Miasta ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, pisemne zgłoszenie wg wzoru poniżej, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie:

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej
Biała Podlaska za 2018 rok.

Popieram zabranie głosu w debacie przez      (imię i nazwisko)
(miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy zgłoszenie)      21-500 Biała Podlaska

L.p. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Własnoręczny podpis
1.
2.
3.

Raport o stanie Gminy Miejskiej Biała Podlaska za 2018 r.

Polub nas i obserwuj:
Redakcja
Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna. Cyprian Kamil Norwid
https://bialskieforum.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.