Podsumowanie operacji „Odporna Wiosna” na Lubelszczyźnie

Podsumowanie operacji „Odporna Wiosna” na Lubelszczyźnie

Idźcie i siejcie ;)

Ponad 1 300 wniosków o wsparcie, 3 000 ton żywności, 8 700 wymazów, ponad 400 litrów krwi, ok. 10 300 patroli, 70 placówek medycznych i 54 DPS-ów objętych wsparciem. Lubelska Brygada OT podsumowuje dotychczasowe działania w ramach operacji pk. „Odporna Wiosna”.

Minęło właśnie 90 dni od czasu pojawienia się pierwszego, potwierdzonego przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce. To okazja, aby podsumować działania Terytorialsów, którzy jako pierwsi zaangażowali się we wsparcie osób potrzebujących, samorządów, służb medycznych i wielu innych instytucji.

Podsumowanie operacji „Odporna Wiosna” na Lubelszczyźnie
Raport z akcji “Odporna Wiosna”.

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej 12 marca br. zmieniła model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. 18 marca br. rozpoczęła operację przeciwkryzysową pk. „Odporna Wiosna” na terenie Lubelszczyzny. Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. Działania te są prowadzone w formie wspierania Wojewody, instytucji samorządowych, organizacji pomocowych oraz bezpośredniej pomocy osobom potrzebującym.

Każdego dnia w działania w naszym regionie zaangażowanych jest od 200 do 400 żołnierzy 2 LBOT oraz ok. 50 podchorążych Akademii Wojskowych. Dodatkowo żołnierze 2 LBOT wspierają kolegów z innych brygad na Śląsku, Pomorzu i Wielkopolsce. W kluczowym okresie poza województwem zadania realizowało ponad 160 żołnierzy.

WSPARCIE SZPITALI I SŁUŻB SANITARNYCH

Od samego początku operacji „Odporna Wiosna” wsparcie szpitali i służb sanitarnych jest jednym z kluczowych obszarów. Dotychczas żołnierze 2 LBOT wsparli w naszym regionie blisko 70 placówek medycznych i szpitali. Ich główne zadania to: pomiar temperatury pacjentów i personelu, prowadzenie triażu, wzmocnienie ochrony szpitali, transport i rozładunek medykamentów i środków ochrony, wsparcie administracyjne, udostępnianie namiotów wojskowych.

 Bardzo ważnym zadaniem jest pobieranie wymazów. W lubelskiej brygadzie działało w sumie 35 mobilnych zespołów wymazowych, które pobrały już ok. 8 700 wymazów (wymazy od osób na kwarantannie oraz od pensjonariuszy i personelu DPS-ów).

Ponadto Terytorialsi realizują zadania na rzecz stacji sanitarno-epidemiologicznych, nie tylko w formie pobierania wymazów, ale zajmują się również odbieraniem, segregacją i przygotowywaniem próbek do analizy, czy sporządzaniem sprawozdań.

Wsparcie opieki medycznej to również donacje krwi. Żołnierze 2 LBOT bardzo aktywnie odpowiedzieli na wszystkie apele, oddając w sumie ponad 400 litrów krwi do lubelskich banków krwi.

Podsumowanie operacji „Odporna Wiosna” na Lubelszczyźnie
Obszary działań WOT.

BUDOWA ODPORNOŚCI INDYWIDUALNEJ I SPOŁECZNEJ

Szczególną troską i opieką zostali objęci kombatanci Armii Krajowej i organizacji niepodległościowych z naszego regionu. Różnych form wsparcia udzielono do tej pory 155 kombatantom. Były to: dostawy żywności, środków higieny, leków, produktów pierwszej potrzeby, ciepłych posiłków, a także umawianie wizyt domowych lekarzy, czy transport na badania. Nieoceniona dla osób starszych, w tym trudnym czasie była też rozmowa i kontakt osobisty, edukowanie w zakresie zasad higieny i profilaktyki przeciw-epidemiologicznej.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się całodobowa infolinia wsparcia psychologicznego WOT, do której oddelegowani zostali również psychologowie 2 LBOT. Z porad w sumie skorzystało dotychczas ponad 5 800 osób z całego kraju.

WSPARCIE SAMORZĄDÓW I ORGANIZACJI NON-PROFIT

Wsparcie lokalnej społeczności, władz samorządowych i ośrodków pomocy społecznej to jedno z głównych zadań Terytorialsów. W ramach „Odpornej Wiosny” dostarczono w sumie ok. 3 000 ton żywności do tysięcy mieszkańców miast, miasteczek i wsi naszego regionu. Ponadto wielokrotnie organizowano wsparcie transportowe dla terenowych oddziałów Caritas, czy Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie.

W realizacji tych zadań w ogromnej mierze pomogła aplikacja webowa, tzw. „Platforma wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów leczniczych”. Do obecnej chwili za jej pośrednictwem na Lubelszczyźnie złożono blisko 1 300 wniosków o wsparcie.

Szczególnym wsparciem zostały otoczone lubelskie domy pomocy społecznej. W tym celu powołano Zespół Interwencji Kryzysowej. W dniach 21-22.04 przeprowadzono pierwszą dekontaminację w DPS z Zamościu. Od 30.04. mobilne zespoły wymazowe rozpoczęły pobieranie wymazów od pracowników placówek. Wsparciem objęto w sumie 54 placówki. Zadanie to jest nadal kontynuowane.

W maju br. w związku z otwarciem niektórych placówek oświatowych, Terytorialsi zaoferowali wsparcie w przygotowaniu ich do pracy w „nowym reżimie sanitarnym”. Prowadzą szkolenia dla personelu i dzieci, dostarczają płyny do dezynfekcji oraz przeprowadzają dekontaminację pomieszczeń i wyposażenia. Takim wsparciem aktualnie objęte są 22 placówki w naszym województwie.

WSPARCIE AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Żołnierze 2 LBOT wspierają także działania Agencji Rezerw Materiałowych w rozładunku materiałów medycznych i żywności oraz transporcie do szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i urzędów w całym województwie.       

WSPARCIE POLICJI

Wzrost liczby osób przebywających w kwarantannie oraz wprowadzane ograniczenia spowodowały potrzebę wzmocnienia działań Policji. Lubelscy Terytorialsi wzięli udział w 7 700 wspólnych patrolach z policjantami, których celem był monitoring kwarantanny oraz w 2 600 patrolach prewencyjnych.

WSPARCIE STRAŻY GRANICZNEJ (DZIAŁANIA ZAKOŃCZONE)

Wsparcie Straży Granicznej przez Terytorialsów polegało na dozorowaniu granicy i wsparciu logistycznym. W kluczowym momencie żołnierze 2 LBOT prowadzili działania na 9 punktach kontrolnych i odcinkach patrolowania na wschodniej granicy naszego kraju. Obecnie, działania te przejęli żołnierze wojsk operacyjnych.

WSPARCIE URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO (DZIAŁANIA ZAKOŃCZONE)

Na wniosek prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w połowie marca br. żołnierze lubelskiej brygady OT zostali skierowani do wsparcia służby lotniskowej na Lotnisku Lublin w Świdniku.

Przedstawione obszary działania nie wyczerpują wszystkich form wsparcia prowadzonego przez Terytorialsów. Żołnierze OT często dołączali do lokalnych inicjatyw lub sami inicjowali różne przedsięwzięcia. Terytorialsi z Chełma i Zamościa uszyli blisko 21 000 maseczek ochronnych. Wiele z nich przekazali do placówek medycznych, domów dziecka, instytucji samorządowych, służb mundurowych, a także parafii w swoim SRO.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.