Powiatowy Rzecznik Konsumentów pragnie poinformować, że otrzymuje sygnały od mieszkańców, iż po terenie naszego powiatu  jeżdżą firmy, które prowadzą działalność gospodarczą w postaci sprzedaży produktów urządzeń gospodarstwa domowego.

Przedstawiciele firm pojawiają się w domach konsumentów, gdzie dokonują pokazu towarów, po uprzednio przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym, czego konsument potrzebuje.
Sprzedawcy mogą w bardzo przekonujący sposób namawiać do zakupu, np. poprzez dawanie różnych prezentów czy udzielając pomocy finansowej, która rzekomo ma pomóc konsumentowi w spłacie zakupu.

Na etapie sprzedaży konsument nie wie że będzie związany umową kredytową, bo nie ma o tym mowy ani w trakcie pokazu ani na późniejszej umowie kupna-sprzedaży.

BARDZO PROSIMY O ROZWAGĘ KOGO WPUSZCZAMY DO DOMU!!!!
BĄDŹMY CZUJNI !!!

Uprzejmie apelujemy by przeanalizować, czy na pewno dany produkt jest nam tak bardzo potrzebny i czy jego koszt jest adekwatny do jego jakości.

A jeżeli już się skusiliśmy i umowę podpisaliśmy i uznamy że jednak towar nie jest nam potrzebny- PAMIĘTAJCIE O 14 DNIOWYM PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD TAKIEGO ZAKUPU !!!

Należy wysłać listem poleconym stosowne pismo że rozwiązujecie umowę –wzór takiego pisma musi być dołączony do umowy, a następnie odesłać zakupiony towar!!!!

W razie pytań podajemy kontakt:

Ewa Tymoszuk, Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 351-13-67,  prk@powiatbialski.pl