Klasyczna Roskosz 2018
Aktualności Aktualności z powiatu AutoMoto Z Białej Podlaskiej Zaproszenia

Klasyczna Roskosz 2018

Klasyczna Roskosz 2018. Rajd Turystyczny 100 lat Niepodległości Polski. Turystyczne Samochodowe Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego – niedziela 15-07-2018.

1. ORGANIZATOR, RANGA
Organizatorem imprezy jest Automobilklub Bialskopodlaski –21-500 Biała Podlaska, Al. Jana III Sobieskiego 22, tel 833424254, akbiala.pl, kontakt@akbiala.pl
Rajd jest zaliczany do: Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Lubelskiego
2. DATA, ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
Rajd odbędzie się w dniu 15 lipca 2018 roku bez względu na pogodę. Zbiórka uczestników o godz. 10:00 na Placu Wolności w Białej Podlaskiej.
3. REGULAMIN, UCZESTNICY
Rajd będzie przeprowadzony według Regulaminu Turystycznych Samochodowych Mistrzostw okręgu Lubelskiego. Uczestnikiem imprezy jest załoga (kierowca i pilot) która zgłosi organizatorowi w
przewidzianym terminie swój udział i dokona niezbędnych formalności zgodnie z komunikatem i regulaminem uzupełniającym. Samochód uczestniczący w imprezie musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania dopuszczenia do ruchu wynikające z Prawa o Ruchu Drogowym na drogach publicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Kierowca zobowiązany jest posiadać przy sobie wszystkie dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem i dopuszczające pojazd do ruchu, obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz NNW.
4. ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń należy dokonywać po przez wysłanie wypełnionego formularza wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres: turystyka@akbiala.pl
Dane do wpłaty: Automobilklub Bialskopodlaski, bank PKO BP o/Biała Podlaska,
konto 85 1240 2177 1111 0010 3930 5977
Pierwszy termin do 08 VII 30 zł/załoga
Drugi termin do 13 VII godz. 23:59 40 zł/załoga, po tym terminie wpisowe 60 zł/załoga
W ramach wpisowego organizator nie zapewnia wyżywienia. W ramach odbywającego
się pikniku każdy będzie mógł samodzielnie wykupić posiłek.
5. PROGRAM RAJDU
10:00 – 10:30 odbiór administracyjny
10:30-10:45 odprawa
11:00 start
15:00 meta
16:00 ogłoszenie wyników
6. PUNKTACJA
Brak wizy PKP 100pkt
Fałszywa wiza PKP 60pkt
Błędna odpowiedź w teście turystycznym 50pkt
Błędna odpowiedź w teście BRD i PP 20pkt
Punktacja prób sprawnościowych:
# za każde 0,1 sekundy trwania próby – 0,1 pkt. pomocniczych
# za przewrócenie lub przemieszczenie słupka – 5 punkty pomocnicze
# za błędny przejazd próby /niezgodny z
planem próby/, niewystartowanie do próby – 200 punktów
# za przejechanie mety, falstart – po 5 pkt. Pomocniczych
#nie wystartowanie do próby 200pkt
Zadanie specjalne niespodzianka max 50pkt
Przekroczenie limitu spóźnień:
od 1 do 10 min, za każdą minutę 5pkt
od 11 do 45 min, za każdą minutę 10pkt
od 46 min , za odcinek na którym nastąpiło przekroczenie limitu spóźnień 10000pkt
Za przekroczenie na trasie Przepisów o Ruchu Drogowym, stwierdzone przez Organizatorów
lub inne organy kontrolne, odnotowane w karcie drogowej lub protokole sędziowskim:
– przekroczenie prędkości o każdy 1km/h 10pkt
– pozostałe wykroczenia za każde wykroczenie 100pkt
– trzykrotne przekroczenie przepisów w rundzie 10000pkt
7. KLASYFIKACJE
W ramach rajdu sklasyfikowani będą kierowcy, piloci oraz kluby zrzeszone w PZM.
Dodatkowa klasyfikacja samochodów 30+
8. WŁADZE IMPREZY
Dyrektor rajdu Bartłomiej Parafiniuk 503 358 719
Próby sprawności Grzegorz Piechowicz
Komisja obliczeń Michał Parafiniuk
Biuro rajdu Piotr Lament
Weryfikacja trasy Michał Parafiniuk
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody i straty tak w
stosunku do załóg i ich sprzętu, jak też za spowodowane przez nich straty w stosunku do
osób trzecich i ich mienia przez cały czas trwania imprezy.
Przez podpisanie zgłoszenia, załoga i jej osoby towarzyszące zobowiązują się do
bezwzględnego przestrzegania regulaminu TSPM, TPP i niniejszego Regulaminu
Uzupełniającego, poszanowania przepisów ruchu drogowego, p. poż. i porządkowych
podczas trwania imprezy.
Dyrektor Rajdu Bartłomiej Parafiniuk

Klasyczna Roskosz 2018

reklama bialskie forum

Polub nas i obserwuj:
Redakcja
Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna. Cyprian Kamil Norwid
https://bialskieforum.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.