Zamość Miasto Twierdza
Szeroki Trakt

Zamość Miasto Twierdza

Zamość jest to miasto w województwie lubelskim oddalone o 179 km od Białej Podlaskiej.Udajemy się do Zamościa miasta, które w swej przeszłości zasłynął jako potężna polska twierdza. I chociaż czasy budowy twierdz przeminęły bezpowrotnie to współczesny Zamość wydaje się, że chce pozostać taką twierdzą łącząc ślady swej przeszłości z nowoczesnością. Od kilku lat spoglądam z […]

Szeroki Trakt

Powstanie Styczniowe 1863 roku. „Bitwa pod Białką i Woskrzenicami”

Dzisiaj chciałbym Was zabrać na krótką wycieczkę śladami Powstańców Styczniowych z 1863 roku. Oczywiście z konieczności informacje podane w tekście przedstawione są w wielkim skrócie, bo przecież jest to materiał na obszerną książkę. Dawna wieś Białka, która obecnie znajduje się w granicach administracyjnych miasta Biała Podlaska, położona była zawsze przy ważnym trakcie komunikacyjnym Biała Podlaska […]

Wołoszki – wieś, którą wymazano z mapy
Szeroki Trakt

Wołoszki – wieś, którą wymazano z mapy

Wieś Wołoszki istniała kilka wieków opierając się dzielnie przeciwnością losu i zawieruchom wojennym aż do dnia, gdy została wymazana z mapy. W „Słowniku Geograficzny Królestwa Polskiego I Innych Krajów Słowiańskich” wydanym w 1880 roku, w Tomie XIII odnajdujemy potwierdzenie faktu istnienia wsi już w dawnych czasach: „Wołoszki, wś, pow. bialski, Gm. Połoski, par. r. gr. […]

Zapomniany cmentarz wojenny z 1915 roku w okolicach Rokitna
Szeroki Trakt

Zapomniany cmentarz wojenny z 1915 roku w okolicach Rokitna

Rokitno jest to wieś w województwie lubelskim oddalona o 17 km od Białej Podlaskiej. Podczas przeglądania starych przedwojennych map zauważyłem na jednej z nich, że w lasach w okolicach wsi Rokitno, zostały zaznaczone dwa cmentarze. Zaciekawiony tą nietypową lokalizacją i chcąc się czegoś o nich dowiedzieć rozpocząłem poszukiwania informacji na ten temat. O ile na […]

Pomnik upamiętniający przemarsz I Brygady Legionów w Sitniku
Szeroki Trakt

Pomnik upamiętniający przemarsz I Brygady Legionów w Sitniku

Sitnik jest to wieś w województwie lubelskim, w powiecie bialskim oddalona o 10 km od Białej Podlaskiej. Udajemy się do niewielkiej wsi Sitnik gdzie na północno-zachodnim skraju wsi przy skrzyżowaniu asfaltowej drogi Sitnik-Łukowce oraz polnej drogi prowadzącej do koloni Sitnik, ustawiony jest na trójkątnym ogrodzonym placyku pomnik upamiętniający przemarsz przez Sitnik I Brygady Legionów Polskich […]

Szeroki Trakt

Biała Podlaska na starych zdjęciach z lat 70 – tych cz. 3

Biała Podlaska na starych zdjęciach z lat 70 – tych cz. 3. Dzisiejszą trzecią część odnalezionych starych fotografii Białej Podlaskiej z czasów PRL-u dobrałem w nieco w inny sposób. Oczywiście jakość zdjęć pozostawia wiele do życzenia. Ale w prowizorycznych warunkach domowych bez odpowiedniego sprzętu nie jestem w stanie uzyskać lepszych obrazów ze starych zniszczonych klisz […]

Szeroki Trakt

Baza lotnicza w Klemensowie

Szczebrzeszyn jest to miasto w województwie lubelskim oddalone o 200 km od Białej Podlaskiej. Udajemy się do Szczebrzeszyna miasteczka, które rozsławił swoim wierszem Jan Brzechwa. W jego granicach administracyjnych od 1934 roku znajduje się dawna wieś Klemensów. Wieś w okresie przedwojennym znana była z cukrowni „Klemensów” założonej i wybudowanej przez Ordynację Zamojską. To właśnie w […]

Rzeka Bug i Jezioro Trojan
Szeroki Trakt

Rzeka Bug i Jezioro Trojan

Coś na upały – zimowa wyprawa nad Bug. Pomimo mroźnej pogody udajemy się nad rzekę Bug w rejon „Rezerwatu Krajobrazowego Trojan”, znajdującego się między miejscowością Zabuże a Mierzwicami. Wzdłuż koryta rzeki Bug rozciągają się rozległe łąki poprzecinane starorzeczami, wśród których znajduje się jeziorko o nazwie Trojan łączące się z rzeką. Oczywiście zimą nie jest ono […]

Umocnienia Twierdzy Brzeskiej „Fort lit. O” w Koroszczynie
Szeroki Trakt

Umocnienia Twierdzy Brzeskiej „Fort lit. O” w Koroszczynie

Koroszczyn jest to wieś w województwie lubelskim oddalony o 32 km od Białej Podlaskiej. Zaopatrzeni w starą wojenną mapę z naniesionymi na niej wielkimi fortami i pozycjami polowymi wyruszamy w rejon wsi Koroszczyn. Ponieważ teren, który chcemy przemierzyć i zbadać w poszukiwaniu dawnych carskich umocnień należących do Twierdzy Brzeskiej jest bardzo rozległy, a umocnień polowych […]

Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim
Szeroki Trakt

Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim

Radzyń Podlaski jest to miasto w województwie lubelskim oddalone o 57 km od Białej Podlaskiej. Udajemy się do Radzynia Podlaskiego, gdzie znajduje się wybudowany, z inicjatywy generała artylerii litewskiej Eustachego Potockiego, w połowie XVIII wieku w prawdziwie magnackim stylu rokokowy pałac. Pierwsze wzmianki na temat Radzynia Podlaskiego pochodzą z 1468 roku, kiedy to na terenie wsi […]

Dwór w Wólce Nosowskiej
Szeroki Trakt

Dwór w Wólce Nosowskiej

Wólka Nosowska jest to wieś w województwie mazowieckim oddalona o 21 km od Białej Podlaskiej, przed reformą administracyjną należała, w latach 1975-1998, do województwa bialskopodlaskiego. Udajemy się do Wólki Nosowskiej posiadłości niegdyś należącej do rodziny Wężyków, w której posiadanie weszli w wyniku wygranego procesu spadkowego, wraz z innymi przyległymi dobrami. Po drodze między Nosowem a […]

Baza Lotnicza w Krzewicy
Szeroki Trakt Z Białej Podlaskiej

Baza Lotnicza w Krzewicy

Krzewica jest to wieś w województwie lubelskim oddalona o 38 km od Białej Podlaskiej. Udajemy się do niewielkiej wsi Krzewica, na obrzeżach której skręcamy na starą betonową drogę prowadzącą przez rozległe pola do dawnej bazy lotniczej ukrytej w lesie. Współcześnie o tym, że istniała tu dobrze zorganizowana i wyposażona z pełnym zapleczem jakaś baza wojskowa […]

Szeroki Trakt

Zamek Radziwiłłów w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska jest to miasto w województwie lubelskim, dawniej zwanym Białą Radziwiłłowską, lub książęcą, (łacińska nazwa Alba Ducalis). Dzisiaj chciałbym napisać o zabytkowym zespole Zamkowo-Parkowym Radziwiłłów znajdującym się w Białej Podlaskiej przy ulicy Warszawskiej. Historia, którą opiszę nie będzie sięgać odległych czasów dawnych właścicieli Radziwiłłów, chociaż o nich będzie mowa. Jest to historia, która tworzy […]

Umocnienia Twierdzy Brzeskiej „Punkty Oporu w rejonie wsi Kołpin – Ogrodniki”
Szeroki Trakt

Umocnienia Twierdzy Brzeskiej „Punkty Oporu w rejonie wsi Kołpin – Ogrodniki”

Kołpin – Ogrodniki jest to wieś w województwie lubelskim oddalona o 44 km od Białej Podlaskiej. Udajemy się do niewielkiej wsi Kołpin – Ogrodniki położonej wśród rozległych nadbużańskich łąk i pól leżącej na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych. W 1914 roku w pobliżu tej niewielkiej wsi rozpoczęto budowę umocnień należących do „Twierdzy Brzeskiej”. Odcinek ten jest […]